Foss lögmenn | fjármál

Foss lögmenn ǀ fjármál veita einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum alhliða þjónustu á sviðum lögfræði og fjármála. Stofan er þannig í stakk búin til að veita heildstæða og þverfaglega ráðgjöf við úrlausn mála fyrir viðskiptavini.

Helstu sérsvið

Starfsmenn stofunnar hafa yfir að búa áralangri reynslu á hinum ýmsu sérsviðum lögfræðinnar.
Okkar sérþekking liggur þó einna helst í eftirfarandi málaflokkum:

innheimt

Innheimta og gjaldþrotaréttur

Innheimta og gjaldþrotaréttur
Foss lögmenn ǀ fjármál veita sérhæfða ráðgjöf til einstaklinga og fyrirtækja í tengslum við innheimtu, skuldaskil og greiðsluerfiðleika. Tekur stofan að sér að semja við lánardrottna og leita leiða til að koma á varanlegri lausn á þeim vanda sem er til staðar. Ráðgjöf á þessu sviði tekur til greiðslustöðvunar, nauðasamninga og gjaldþrotaskipta, samningagerðar, kröfulýsinga, uppgjörs viðskipta, innheimtu og fullnustugerða, meðferðar ágreiningsmála og annarra þátta sem reynt getur á.
fjarmala

Fjármála- og félagaréttur

Fjármála- og félagaréttur
Foss lögmenn ǀ fjármál veita alhliða ráðgjöf á sviði fjármála- og félagaréttar til einstaklinga og fyrirtækja. Tekur þjónustan meðal annars til ráðgjafar í tengslum við bankastarfsemi, verðbréfaviðskipti, val á félagaformi, fjármögnun og gerð hluthafasamninga, breytinga á rekstrarformi, samruna, yfirtökur og fleira. Foss lögmenn ǀ fjármál hafa yfir að ráða áratugareynslu af störfum sem innanhúslögmenn og sérfræðingar í eignaumsýslu og fyrirtækjaráðgjöf hjá bönkum og fjármálafyrirtækjum. Þá hafa starfsmenn stofunnar setið í stjórnum fyrirtækja, bæði innlendra og erlendra.
sakamal

Sakamál

Sakamál
Foss lögmenn taka að sér verjandastörf í hvers konar sakamálum auk þess sem þeir annast réttargæslu fyrir þolendur afbrota. Þeir sem sakaðir eru um refsiverða háttsemi eiga alltaf rétt á aðstoð verjanda, bæði fyrir lögreglu sem og dómstólum. Þá geta brotaþolar átt rétt á aðstoð réttargæslumanns, einkum í þeim tilvikum þar sem reynir á rétt til skaðabóta. Foss lögmenn búa yfir mikilli sérþekkingu á sakamálum og refsirétti og hafa starfsmenn stofunnar annast kennslu á sviði sakamálaréttarfars við lagadeild Háskólans í Reykjavík allt frá árinu 2015.
endurskipulagning

Fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagsleg endurskipulagning

Fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagsleg endurskipulagning
Foss lögmenn ǀ fjármál búa yfir mikilli þekkingu á sviði fyrirtækjaráðgjafar. Veitir stofan víðtæka þjónustu svo sem rekstrarráðgjöf, aðstoð við fjármögnun, fjárhagslega endurskipulagningu, kaup og sölu fyrirtækja, samruna og yfirtökur. Jafnframt veitir stofan aðstoð við gerð hvers kyns samninga.
Innheimta og gjaldþrotaréttur
Foss lögmenn ǀ fjármál veita sérhæfða ráðgjöf til einstaklinga og fyrirtækja í tengslum við innheimtu, skuldaskil og greiðsluerfiðleika. Tekur stofan að sér að semja við lánardrottna og leita leiða til að koma á varanlegri lausn á þeim vanda sem er til staðar. Ráðgjöf á þessu sviði tekur til greiðslustöðvunar, nauðasamninga og gjaldþrotaskipta, samningagerðar, kröfulýsinga, uppgjörs viðskipta, innheimtu og fullnustugerða, meðferðar ágreiningsmála og annarra þátta sem reynt getur á.
Fjármála- og félagaréttur
Foss lögmenn ǀ fjármál veita alhliða ráðgjöf á sviði fjármála- og félagaréttar til einstaklinga og fyrirtækja. Tekur þjónustan meðal annars til ráðgjafar í tengslum við bankastarfsemi, verðbréfaviðskipti, val á félagaformi, fjármögnun og gerð hluthafasamninga, breytinga á rekstrarformi, samruna, yfirtökur og fleira. Foss lögmenn ǀ fjármál hafa yfir að ráða áratugareynslu af störfum sem innanhúslögmenn og sérfræðingar í eignaumsýslu og fyrirtækjaráðgjöf hjá bönkum og fjármálafyrirtækjum. Þá hafa starfsmenn stofunnar setið í stjórnum fyrirtækja, bæði innlendra og erlendra.
Sakamál
Foss lögmenn taka að sér verjandastörf í hvers konar sakamálum auk þess sem þeir annast réttargæslu fyrir þolendur afbrota. Þeir sem sakaðir eru um refsiverða háttsemi eiga alltaf rétt á aðstoð verjanda, bæði fyrir lögreglu sem og dómstólum. Þá geta brotaþolar átt rétt á aðstoð réttargæslumanns, einkum í þeim tilvikum þar sem reynir á rétt til skaðabóta. Foss lögmenn búa yfir mikilli sérþekkingu á sakamálum og refsirétti og hafa starfsmenn stofunnar annast kennslu á sviði sakamálaréttarfars við lagadeild Háskólans í Reykjavík allt frá árinu 2015.
Fyrirtækjaráðgjöf og fjárhagsleg endurskipulagning
Foss lögmenn ǀ fjármál búa yfir mikilli þekkingu á sviði fyrirtækjaráðgjafar. Veitir stofan víðtæka þjónustu svo sem rekstrarráðgjöf, aðstoð við fjármögnun, fjárhagslega endurskipulagningu, kaup og sölu fyrirtækja, samruna og yfirtökur. Jafnframt veitir stofan aðstoð við gerð hvers kyns samninga.
Hagsmunagæsla og mannréttindi
Foss lögmenn veita einstaklingum, hagsmunafélögum og fyrirtækjum ráðgjöf um hvers konar álitaefni sem tengjast þeirri mannréttindavernd sem lögum, stjórnarskrá og alþjóðasáttmálum er ætlað að tryggja.
Fjölskyldu- og erfðaréttur​
Foss lögmenn veita margvíslega þjónustu á sviði fjölskyldu- og erfðaréttar svo sem við gerð kaupmála, fjárslit við skilnað eða sambúðarslit, forræðis- og umgengnisdeilur, gerð erfðaskráa, skipti á dánarbúum, lögræðismál og fleira.
Fasteigna- og skipulagsmál
Foss lögmenn veita þjónustu við kaup og sölu fasteigna sem og við úrlausn ágreinings þeim tengdum, svo sem vegna vanefnda eða gallamála. Þá er stofan til ráðgjafar um hvers kyns skipulagsmál, fjöleignarhúsa- og leigurétt.
Málflutningur og úrlausn ágreiningsmála
Foss lögmenn veita alhliða þjónustu við úrlausn ágreiningsmála fyrir stjórnvöldum og dómstólum.
vernd_1

Hagsmunagæsla og mannréttindi

Hagsmunagæsla og mannréttindi
Foss lögmenn veita einstaklingum, hagsmunafélögum og fyrirtækjum ráðgjöf um hvers konar álitaefni sem tengjast þeirri mannréttindavernd sem lögum, stjórnarskrá og alþjóðasáttmálum er ætlað að tryggja.
fjolskylda

Fjölskyldu- og erfðaréttur​

Fjölskyldu- og erfðaréttur​
Foss lögmenn veita margvíslega þjónustu á sviði fjölskyldu- og erfðaréttar svo sem við gerð kaupmála, fjárslit við skilnað eða sambúðarslit, forræðis- og umgengnisdeilur, gerð erfðaskráa, skipti á dánarbúum, lögræðismál og fleira.
skipulagning

Fasteigna- og skipulagsmál

Fasteigna- og skipulagsmál
Foss lögmenn veita þjónustu við kaup og sölu fasteigna sem og við úrlausn ágreinings þeim tengdum, svo sem vegna vanefnda eða gallamála. Þá er stofan til ráðgjafar um hvers kyns skipulagsmál, fjöleignarhúsa- og leigurétt.
Asset 7

Málflutningur og úrlausn ágreiningsmála

Málflutningur og úrlausn ágreiningsmála
Foss lögmenn veita alhliða þjónustu við úrlausn ágreiningsmála fyrir stjórnvöldum og dómstólum.

Um stofuna

Foss lögmenn ǀ fjármál veita einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum alhliða þjónustu á sviðum lögfræði og fjármála. Stofan er þannig í stakk búin til að veita heildstæða og þverfaglega ráðgjöf við úrlausn mála fyrir viðskiptavini.

Foss lögmenn hafa fjölþætta reynslu af lögmannsstörfum og lögfræðilegri ráðgjöf. Lögð er áhersla á að veita fyrsta flokks þjónustu á flestum sviðum lögfræðinnar.

Foss fjármál býr yfir yfirgripsmikilli reynslu af fjárfestingum, fjárhagslegri endurskipulagningu og ráðgjöf við innlend og erlend fyrirtæki.

Starfsfólk

eb4c2be867fc67292de355784b33fe9c18668bfe
Ragnar Björgvinsson

Starfsferill:

2019Foss lögmenn slf.
2014 - 2019Yfirlögfræðingur Glitnir HoldCo ehf.
2009 - 2014Lögmaður Glitnir HoldCo ehf. (áður Glitnir banki hf.)
2008 - 2009Skattstjórinn í Reykjavík, lögfræði og úrskurðardeild.

Menntun og réttindi:

2010Héraðsdómslögmaður
2010M.L. í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík

Félags- og trúnaðarstörf:

2013 - 2018Stjórn Lyfju hf.
Ýmis trúnaðarstörf fyrir félagasamtök.
8ceeb982027da043a93a7f65ba77e5986616ce8e
Karólína Finnbjörnsdóttir

Starfsferill

2019Foss lögmenn slf.
2017 - 2018Mandat lögmannsstofa slf. / LMB Mandat slf.
2015 - 2017Endurupptökunefnd, við úrlausn beiðna um endurupptöku á Guðmundar- og Geirfinnsmáli
2010 - 2016Embætti sérstaks saksóknara
2007 - 2009Héraðsdómur Reykjavíkur, sumarstarf

Menntun

2019Héraðsdómslögmaður 2019 
2010Háskólinn í Reykjavík, M.L. í lögfræði

Kennsla

2018Umsjónarkennari námskeiðsins Sakamálaréttarfar við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
2015Umsjónarkennari námskeiðsins Sókn og vörn í sakamálum við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

Félags- og trúnaðarstörf

2018

Varamaður í stjórn Íslenskra verðbréfa hf.

2013 - 2016

Stjórnarmaður í Ákærendafélagi Íslands

2008 - 2015

Stjórnarmaður í Bókaútgáfunni Codex. Formaður stjórnar 2013-2015

2010 - 2011

Stofnandi og formaður stjórnar í Alumni félagi lagadeildar Háskólans í Reykjavík

2008 - 2009

Keppti fyrir hönd lagadeildar HR í The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition sem er alþjóðleg málflutningskeppni laganema

2006 - 2007

Stjórnarmaður í Lögréttu, félagi laganema við Háskólann í Reykjavík og formaður Málfundafélags Lögréttu.

Ritstörf

2012Grein í Tímariti Lögréttu: „Tálbeitur - Greiningaraðferð við mat á lögmæti“. Árg. 8, nr. 3 (2012).
2a28c17d293043c4138d8092138d7020528f6fce
Snorri Arnar Viðarsson

Starfsferill:

2019Foss fjármál ehf. – Eigandi
2008 - 2018Glitnir Holdco ehf. – Forstöðumaður í eignaúrvinnslu
2004 - 2008Íslandsbanki hf. – Lánastjóri
2001 - 2002Lánasjóður íslenskra námsmanna – Innheimtustjóri
1999 - 2000Ingvar Helgason hf. – Gjaldkeri

Menntun:

2004Viðskiptaháskólinn í Árósum, Cand. Merc. Finansiering (M.Sc. í fjármálum og alþjóðaviðskiptum
2001Háskóli Íslands, B.Sc. í viðskiptafræði

Félags- og trúnaðarstörf:

2015Genís hf. – Íslenskt líftæknifyrirtæki.

2015 - 2017

Stjórnarmaður í Knattspyrnudeild Breiðabliks
2014 - 2017Stoðir hf. – íslenskt fjárfestingafyrirtæki.
2015 - 2017City Center Properties AS – Norskt fasteignafyrirtæki.
2015 - 2016Nopco Paper Technology AS – Norskt efnafyrirtæki.
2013 - 2016Nýr Norðurturn hf. – Íslenskt fasteignafyrirtæki.
2013 - 2015Holistic House Orestad – Danskt fasteignafyrirtæki.
2012 - 2014Lyfja hf. – Íslensk apótekakeðja.
eb4c2be867fc67292de355784b33fe9c18668bfe
Ragnar Björgvinsson

Starfsferill:

2019Foss lögmenn slf.
2014 - 2019Yfirlögfræðingur Glitnir HoldCo ehf.
2009 - 2014Lögmaður Glitnir HoldCo ehf. (áður Glitnir banki hf.)
2008 - 2009Skattstjórinn í Reykjavík, lögfræði og úrskurðardeild.

Menntun og réttindi:

2010Héraðsdómslögmaður
2010M.L. í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík

Félags- og trúnaðarstörf:

2013 - 2018Stjórn Lyfju hf.
Ýmis trúnaðarstörf fyrir félagasamtök.
8ceeb982027da043a93a7f65ba77e5986616ce8e
Karólína Finnbjörnsdóttir

Starfsferill

2019Foss lögmenn slf.
2017 - 2018Mandat lögmannsstofa slf. / LMB Mandat slf.
2015 - 2017Endurupptökunefnd, við úrlausn beiðna um endurupptöku á Guðmundar- og Geirfinnsmáli
2010 - 2016Embætti sérstaks saksóknara
2007 - 2009Héraðsdómur Reykjavíkur, sumarstarf

Menntun

2019Héraðsdómslögmaður 2019 
2010Háskólinn í Reykjavík, M.L. í lögfræði

Kennsla

2018Umsjónarkennari námskeiðsins Sakamálaréttarfar við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
2015Umsjónarkennari námskeiðsins Sókn og vörn í sakamálum við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

Félags- og trúnaðarstörf

2018

Varamaður í stjórn Íslenskra verðbréfa hf.

2013 - 2016

Stjórnarmaður í Ákærendafélagi Íslands

2008 - 2015

Stjórnarmaður í Bókaútgáfunni Codex. Formaður stjórnar 2013-2015

2010 - 2011

Stofnandi og formaður stjórnar í Alumni félagi lagadeildar Háskólans í Reykjavík

2008 - 2009

Keppti fyrir hönd lagadeildar HR í The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition sem er alþjóðleg málflutningskeppni laganema

2006 - 2007

Stjórnarmaður í Lögréttu, félagi laganema við Háskólann í Reykjavík og formaður Málfundafélags Lögréttu.

Ritstörf

2012Grein í Tímariti Lögréttu: „Tálbeitur - Greiningaraðferð við mat á lögmæti“. Árg. 8, nr. 3 (2012).
2a28c17d293043c4138d8092138d7020528f6fce
Snorri Arnar Viðarsson

Starfsferill:

2019Foss fjármál ehf. – Eigandi
2008 - 2018Glitnir Holdco ehf. – Forstöðumaður í eignaúrvinnslu
2004 - 2008Íslandsbanki hf. – Lánastjóri
2001 - 2002Lánasjóður íslenskra námsmanna – Innheimtustjóri
1999 - 2000Ingvar Helgason hf. – Gjaldkeri

Menntun:

2004Viðskiptaháskólinn í Árósum, Cand. Merc. Finansiering (M.Sc. í fjármálum og alþjóðaviðskiptum
2001Háskóli Íslands, B.Sc. í viðskiptafræði

Félags- og trúnaðarstörf:

2015Genís hf. – Íslenskt líftæknifyrirtæki.

2015 - 2017

Stjórnarmaður í Knattspyrnudeild Breiðabliks
2014 - 2017Stoðir hf. – íslenskt fjárfestingafyrirtæki.
2015 - 2017City Center Properties AS – Norskt fasteignafyrirtæki.
2015 - 2016Nopco Paper Technology AS – Norskt efnafyrirtæki.
2013 - 2016Nýr Norðurturn hf. – Íslenskt fasteignafyrirtæki.
2013 - 2015Holistic House Orestad – Danskt fasteignafyrirtæki.
2012 - 2014Lyfja hf. – Íslensk apótekakeðja.

Sími:
Netfang:
Vefur:

537 5111
fosslogmenn@fosslogmenn.is
fosslogmenn.is

Upplýsingar

Foss lögmenn slf. | Langholtsvegi 111
104 Reykjavík | Kt. 600918-0360 | vsk. númer: 132671